Mujeres Pioneras / Emakume aitzindariak

8 de marzo, 2021

[Euskara beherago]

Hoy 8 de marzo el alumnado de 2º de FP Básica ha querido plasmar en sendos carteles, la biografía de mujeres que destacaron en diferentes campos laborales, sociales o artísticos, en un momento de la historia donde la mujer no tenía ni voz ni voto.

Eulalia Abaitua, pionera de la fotografía, María Goyri primera mujer que obtuvo la licenciatura de Filosofía y Letras, Josefa Cruz de Gassier soprano bilbaína destacada, cuyo debut fue en Londres, Rafaela Ibarra Fundadora de los Ángeles Custodios y beatificada cuya vida se centró en su trabajo humanitario, Matilde de Orbegozo poetisa bilbaína y Casilda de Iturrizar dedicada a obras caritativas, son algunas de las mujeres que destacaron,  elegidas para este día.

 

Gaur, martxoak 8, Oinarrizko LHko 2. mailako ikasleek kartel banatan islatu nahi izan dute lan, gizarte edo arte alorretan nabarmendu ziren emakumeen biografia, historian emakumeak ez baitzuen ez ahotsik ez botorik.

Eulalia Abaitua, argazkigintzaren aitzindaria, María Goyri Filosofia eta Letretako lizentziatura lortu zuen lehen emakumea, Josefa Cruz de Gassier soprano bilbotar nabarmena, bere debuta Londresen egin zuena, Rafaela Ibarra Angeles Kustodioen fundatzailea eta beatifikatua, bere lan humanitarioan oinarritu zena, Matilde de Orbegozo bertsolari bilbotarra eta Casilda de Iturrizar karitatezko lanei eskainia, nabarmendu ziren emakume batzuk dira, egun honetarako aukeratuak.