Proyecto IKASENPRESA Proiektua

2 de marzo, 2021

[Euskara beherago]

Este curso 2021 ha sido diferente a otros años, pero nuestro alumnado no ha dejado de participar y mantener la ilusión por una profesión creativa y dinámica como es la peluquería. Han creado diferentes ideas de negocio para Ikasenpresa, todas ellas relacionadas con el módulo que están estudiando, lo cual demuestra su implicación e ilusión por la profesión. Estas son las publicidades que han elaborado para difundir sus negocios.

 

2021eko ikasturtea desberdina izan da beste urte batzuekin konparatuz, baina gure ikasleek etengabe parte hartu dute eta ilusioari eutsi diote ile-apainketa bezalako lanbide sortzaile eta dinamiko batekiko. Ikasenpresa proiektuarentzat negozio-ideia desberdinak sortu dituzte, guztiak ikasten ari diren moduluarekin lotuta, eta horrek erakusten du lanbidearekiko inplikazioa eta ilusioa. Hauek dira beren negozioak zabaltzeko egin dituzten publizitateak.

ENHORABUENA POR EL TRABAJO REALIZADO / ZORIONAK EGINDAKO LANAGATIK