«Mantén viva la llama FOL, Fol y la FP del futuro» aurkezpena

6 de octubre, 2020

[Euskara beherago]

El Covid 19 ha sido determinante para la suspensión del Congreso de FOL 2020, por tanto, con la incertidumbre de si podremos celebrarlo el próximo año, se van a celebrar unas charlas mensuales online. La primera de estas charlas, es la presentación de Mantén viva la llama FOL, Fol y la FP del futuro., presentada por Jorge Arévalo y los ponentes han sido :

 Clara Sanz Secretaria General de FP del Gobierno de España.

En su intervención ha hecho hincapié en el esfuerzo del Gobierno Central en la Formación Profesional y se ha aprobado un plan, para modernizar de la FP, y poder plantear un aprendizaje a lo lago de la vida.

-Paco Cano: presidente de ANPROFOL (asociación de profesores de FOL). Creadores de Manten viva la Llama, se trata de suplir el vacío formativo creado por el COVID.19.

Nos habla del momento de cambio, y hay que mirar al futuro para no solo formar al alumnado en materia laboral,  sino que el papel a desempeñar tiene que ver con  mejorar la empleabilidad y desarrollar las competencias Soft Skills (“habilidades blandas” referidas a las habilidades sociales que se adquieren en la vida diaria y permiten que las personas se integren con éxito en el mundo laboral: habilidad de comunicación, trabajo en equipo…)

Niki Nozawa : Especialista de programas de FP Unesco-Unevoc.

Es un centro que pertenece a la Unesco para la educación y formación técnica y profesional, que apoya a los Estados miembros , que pone la perspectiva internacional, y reconoce el papel principal en esta tarea de Tknika que es uno de los socios.

Ha explicado el trabajo que desarrolla Unevoc y ha trasladado la idea generalizada, de formar jóvenes resilientes y creativos, tan necesarios, en estos tiempos.

 

Covid 19a erabakigarria izan da LPO 2020ren Kongresua bertan behera uzteko, beraz, datorren urtean egin ahal izango dugun zalantzarekin, hileroko online hitzaldiak egingo dira. Lehenengo hitzaldia Mantén viva la llama FOL, Fol y la FP del futuro izan da. Jorge Arévalok aurkeztu du eta hizlariak hauek izan dira:

Clara Sanz Espainiako Gobernuko LHko idazkari nagusia.

Bere hitzaldian, Gobernu Zentralak Lanbide Heziketan egindako ahalegina azpimarratu du, eta Lanbide Heziketa modernizatzeko eta bizitzaren lakuari buruzko ikaskuntza planteatu ahal izateko plan bat onartu du.

– Paco Cano: ANPROFOLeko (LPOko irakasleen elkartea) presidentea. Manten viva la llama lanaren sortzaileak, COVID-ek sortutako prestakuntza-hutsunea ordeztea da helburua.19.

Aldaketa-uneaz hitz egiten digu, eta etorkizunari begiratu behar zaio, ikasleak lan-arloan trebatzeaz gain, bete beharreko zeregina enplegagarritasuna hobetzearekin eta Soft Skills gaitasunak garatzearekin lotuta baitago (eguneroko bizitzan eskuratzen diren gizarte-trebetasunei buruzko «trebetasun bigunak», pertsonak lan-munduan arrakastaz integratzea ahalbidetzen dutenak: komunikazio-trebetasuna, talde-lana).

Niki Nozawa: Unesco-Unevoc LHko programetako espezialista.

UNESCOren hezkuntza eta prestakuntza tekniko eta profesionalerako ikastetxea da, estatu kideei laguntzen die, nazioarteko ikuspegia jartzen du, eta Tknikaren zeregin nagusia aitortzen du, bazkideetako bat baita.

Unevocek egiten duen lana azaldu du eta garai hauetan hain beharrezkoak diren gazte erresiliente eta sortzaileak prestatzeko ideia zabaldu du.